© 2021 - 2024 S.S. Yüksek Teknoloji Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Web Tasarım MedyaKap


S.S. Yüksek Teknoloji Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

S.S. Yüksek Teknoloji Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi

Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda, Dünya’da ilk 10 ekonomi içine girme hedefi ile gerçekleştirilecek üretim atağı ve büyüme çerçevesinde, sanayinin ve endüstriyel üretim hızının artması; ayrıca bölgemizin, Türkiye’nin en büyük ekonomi, sanayi ve üretim şehri İstanbul’a bitişik komşu olması, yine bölgemizin 3. Havaalanına çok yakın olması, havaalanı ve Çanakkale Köprüsü hattı üzerinde olması ve İstanbul içinde kalan üretim ve sanayi tesislerinin dış bölgelere çıkarılma zorunluluğu gerçeklerini göz önüne aldığımızda bölgemizdeki sanayinin ve üretimin nasıl artacağı çok aşikardır.
Bu bilgiler doğrultusunda, Sınırlı Sorumlu Yüksek Teknoloji Karma Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olarak; doğanın bir parçası olduğumuz, doğanın bize ait olmadığı bilinci ile doğal kaynakların kullanımı ve çevrenin korunması düşüncesi doğrultusunda bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmayı amaçlamıştır. Katılımcılarının veya hizmet talep eden kişi, kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan hizmetleri verirken kanun ve tüzüklere bağlı kalmayı, Milli ve bölge menfaatlerini ön plana almayı, “Çevre” ile uyumlu, sürdürülebilir bir gelişme ve teknolojik kalkınmanın gerçekleştirilmesi, enerjinin ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı için her düzeyde çaba göstermek, Üyelerinin çevre bilincinin oluşturulması ve yükseltilmesi için sürekli çaba göstermek, çevre’nin değişik alanlarında eğitim, araştırma ve geliştirme çalışmalarını desteklemek, Verilen hizmetler ile bölgemizde ve ülkemizdeki diğer organize sanayi bölgelerine örnek olacak düzeye ulaşmayı, üretim, istihdam ve katma değer arttırırken, atıkların azaltılarak geri kazanım yolu ile lisanslı tesislerde bertaraf edilmesinin sağlanması, Mevcut yatırımların iyileştirilerek temiz teknoloji kullanarak çevre dostu üretim ve ürünlerin üretilmesinin sağlanması, Katılımcılarımızın faaliyetlerinde tehlikeli atık kullanımını azaltmayı, uygun yöntemlerle bertaraf etmeyi ve çevre bakımından güvenli iş ortamı oluşturmayı, Katılımcılarımız ile çalışan tedarikçi ve taşeronların bölge ile olan işlerini emniyetli ve çevreye sorumlu bir şekilde yürütmelerinin teşvik edilmesidir.